Actueel

De Vries Makelaardij bereidt zich voor op de toekomst

Regeren is vooruitzien. De bekende spreuk voor beleidsmakers en politici doet overal opgeld, zeker ook in het bedrijfsleven. Een mooi voorbeeld daarvan is de stap die makelaar Gert de Vries voor zijn bedrijf onlangs nam met de komst van de twintig jaar jongere collega en vriend Albert Pol uit Parc Sandur. Gert zelf is de pensioengerechtigde leeftijd reeds gepasseerd (68) en stelde het bijzonder op prijs dat de, met name in de omgeving van het Duitse Cochem opererende, makelaar Albert zich nu wat dichter bij huis wil manifesteren. Reden voor Gert om een toenadering te zoeken voor samenwerking annex z’n opvolging te (ver)zekeren. Daarom kwamen de heren overeen Albert eerst een half jaartje mee te laten draaien, om te zijner tijd de rollen om te draaien. Daarom wil De Vries Makelaardij, dat al vanaf 1968 in het Tweelingdorp actief is, graag deze nieuwe stap richting de toekomst bekend maken.

Gert daarover: ‘ Ik beschouw het als een unieke samenloop van toevalligheden en vakdisciplines dat we nu gaan samenwerken. Albert heeft heel veel kennis van de makelaardijgewoontes over de grens en beschikt natuurlijk als geboren Ericaan over de mentaliteit van deze streek. Samen met onze vier pijlers, verzekeringen, hypotheken, vastgoed en bankzaken zie ik dat als een ijzersterke bundeling van kennis en vakmanschap. En ja, daar ben ik erg mee in m’n nopjes’.

Ook Albert is blij z’n kennis en ervaring naar het Tweelingdorp mee te kunnen nemen. ‘ Voor ons beiden is de persoonlijke benadering van de klant heel belangrijk. We leggen hier nadrukkelijk het accent op vriendelijkheid en kwaliteit. Dat kan niet anders dan met een uitgesproken persoonlijke benadering. Dat is wat we willen uitstralen en waar we goed in zijn. Gelukkig hebben we hier een enthousiast team dat perfect is ingeworteld in de regio. Ook voor mij geldt een win-win-gevoel in deze nieuwe situatie’.

De samenwerking van Albert Pol (geen familie van de plaatselijke projectontwikkelaars overigens) is officieel al begin dit jaar van start gegaan, waarbij hij z’n activiteiten in Cochem langzamerhand aan het overdragen is.

Op de foto rechts de ‘nieuwe man’ Albert Pol en links de in deze regio ‘wereldberoemde’ makelaar Gert de Vries (foto Wessel Berkhout)