Actueel

“Hinder van de overhangende boom van de buren”

Uit de praktijk gegrepen:

Maik en Denise zijn sinds een jaar de gelukkige eigenaar/bewoner van een fraaie woning in Nieuw-Amsterdam/Veenoord. In de tuin van de buren, op ca. 1 meter van de erfgrens  staan, 4 enorme eikenbomen van 30 jaar oud. De bomen hebben enorme takken, die ver overhangen  over de tuin van Maik en Denise. Dit zorgt voor een behoorlijke overlast voor Maik en Denise. In de herfst komt immers hun tuin vol te liggen met blad van de oude eikenbomen. Ook breken zo af en toe takken af. Kortom een vervelende situatie. Hoe dit op te lossen, zonder de goede relatie met de buren op het spel te zetten? En welke rechten hebben Maik en Denise?

In ons burgerlijk wetboek staat dat bomen tenminste 2 meter en struiken, heesters ed. 50 cm van de erfgrens af moeten staan. De buren kunnen zich in deze situatie  echter verhalen op verjaring, omdat de bomen er al meer dan 20 jaar staan.

Op verzoek van Maik en Denise zijn de buren wel verplicht de overhangende takken terug te snoeien tot aan de erfgrens. Willen de buren na meerdere (schriftelijke) verzoeken hieraan geen medewerking verlenen dan mogen Maik en Denise zelf de snoeischaar gaan hanteren. De bomen mogen hierbij natuurlijk geen onnodige schade oplopen. Ook mogen Maik en Denise niet zonder toestemming het erf van de buren betreden.

Om escalatie te voorkomen kunnen Maik en Denise het beste  in goed overleg  gaan met de buren, eventueel met een deskundige die een objectief oordeel over de situatie kan vellen. Mocht dit geen soelaas bieden is de gang naar de kantonrechter een oplossing. Dit is echter niet bevorderlijk voor een goede onderlinge verstandhouding en is eveneens kostbaar.

Kortom, het beste is om als eerste dit soort problemen onderling op te lossen, al loopt het in de praktijk nog wel eens anders….