Actueel

Organisaties op zoek naar alternatief voor pensioen

Werkgeversorganisaties Koninklijke Horeca Nederland (KHN), Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB), Raad Nederlandse Detailhandel (RND), Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) en Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) gaan onderzoeken of er een alternatief via vermogensopbouw mogelijk is voor het huidige pensioen.

Een adequaat pensioen opbouwen tegen beheersbare uitvoeringskosten wordt bij een hoge arbeidsmobiliteit binnen en tussen branches (zoals in de horeca, de uitzendsector, schoonmaak en detailhandel) een steeds lastiger opgave. Daarom gaan de organisaties bekijken hoe hiermee in de toekomst om te gaan. In een gezamenlijk project onder begeleiding van De Argumentenfabriek gaan zij op zoek naar opties voor vermogensopbouw als alternatief voor de (huidige) pensioenregelingen in betreffende branches. En wat zijn de argumenten voor en tegen deze opties? Zij zijn gestart met een aantal denksessies met deskundigen en werkgevers en werknemers uit de deelnemende branches.

Eind van dit jaar verwachten de initiatiefnemers door De Argumentenfabriek in beeld te hebben wat de belangrijkste keuzes zijn bij het vormgeven van vermogensopbouw als arbeidsvoorwaarde. Wat zijn de argumenten voor en tegen deze opties? Zij onderzoeken vooral de argumenten die belangrijk zijn voor werknemers en in het bijzonder voor de gemiddelde werknemer in de branches. Zijn de argumenten voor deze werknemers wellicht anders? De initiatiefnemers hopen hiermee de gewenste ontwikkelingen op pensioengebied te kunnen schetsen binnen de deelnemende branches.

De initiatiefnemers willen hiermee aanhaken bij het nationale debat over ons pensioenstelsel, met in dit geval als uitgangspunt werknemers in flexibele arbeidsrelaties en/of in de situatie van een hoge mate van arbeidsmobiliteit (binnen en tussen branches).

Bron: vpponline.nl