Actueel

Uitreiking MMCEPI-certificaat

MMCEPI certificaat Wij hebben als makelend lid van Vastgoedpro het MMCEPI-certificaat in ontvangst mogen nemen. Wij zijn hiermee de eersten in Nederland die deze Europese certificering hebben mogen ontvangen. Met dit certificaat wordt aangetoond dat wij als makelaardij lid zijn van een organisatie die voldoet aan de standaard die het Europese CEPI stelt.

Daarnaast is deze erkenning enkel beschikbaar voor verenigingsmakelaars in Nederland. Om het certificaat te mogen voeren is vereist dat je als makelaardij aan alle lidmaatschapsvoorwaarden en permanente educatienormen van de vereniging Vastgoedpro voldoet, en dat de makelaar de statuten en gedragscode van CEPI naleeft.

CEPI (Confédération européenne de l’immobilier) is een in Brussel gevestigde internationale vereniging. Leden zijn in Europa gevestigde nationale verenigingen die makelaars en vastgoedbeheerders vertegenwoordigen. CEPI heeft tot doel de normen in de vastgoedberoepen te verhogen en te bevorderen, zodat makelaardij in onroerend goed en vastgoedbeheer wordt uitgevoerd volgens hoge ethische normen.