Actueel

Wetswijzigingen 2022

Vanaf 1 januari 2022 zijn er een aantal wetswijzigingen ingegaan met betrekking tot de woningmarkt. Zo geldt er een nieuwe wet genaamd “opkoopbescherming en verruiming mogelijkheden tijdelijke verhuur”, vinden er wijzigingen plaats omtrent het vaststellen van de WOZ-waarde en stijgt de NHG-kostengrens voor woningen zonder energiebesparende voorzieningen.

Opkoopbescherming
De wet maakt het mogelijk om in een bepaald gebied een opkoopbescherming in te voeren. De opkoopbescherming moet er voor zorgen dat goedkope en middeldure koopwoningen ook in de bestaande bouw behouden kunnen blijven in het koopsegment en niet worden opgekocht door beleggers voor de verhuur. Dit betekent dat kopers de woning zelf moeten bewonen en daarnaast de woning gedurende een termijn van 4 jaar niet mogen verhuren, uitzonderingen daargelaten. Na verloop van deze 4 jaar mag de eigenaar ervoor kiezen om de woning te verhuren en is hiervoor geen vergunning meer nodig.

De gemeenteraad krijgt de mogelijkheid om in de huisvestingsverordening de opkoopbescherming in te stellen. De gemeenteraad zal altijd moeten onderbouwen dat de inzet van opkoopbescherming noodzakelijk, proportioneel en geschikt is voor de bevordering van de leefbaarheid in de buurt. Daarnaast verschilt het begrip goedkoop en middelduur per gemeente. Een gemeente moet zelf op basis van de lokale situatie onderbouwen tot welke WOZ-waarde in hun gemeente de koopwoningen in het goedkope en middeldure segment vallen.

WOZ-waarde
WOZ-taxaties voor woningen worden vanaf nu gebaseerd op de vierkante meters (gebruiksoppervlakte). Voorheen werd dit gebaseerd op het aantal kubieke meters.

NHG-kostengrens
De NHG-kostengrens stijgt voor woningen zonder energiebesparende voorzieningen van
€ 325.000,- naar € 355.000,-. Voor woningen waarbij energiebesparende voorzieningen worden getroffen is de kostengrens 6% gestegen, namelijk van € 344.500,- in 2021 naar € 376.300,- in 2022. Voor de NHG is het laagste van de koopsom of de getaxeerde marktwaarde leidend met betrekking tot de kostengrens. De nieuwe NHG-kostengrens geldt voor woningen waarvan het bindend aanbod wordt uitgebracht na 1 januari 2022.