Actueel

“Het mes werd ons op de keel gezet bij de aankoop van het huis”

Uit de praktijk gegrepen:

Frank en Ester gaan op een dag “het huis van hun dromen” bezichtigen, samen met de verkopend makelaar. Volgens de makelaar moeten ze direct een bod doen op het huis om nog in aanmerking te komen en vervolgens de voorlopige koopakte meteen ondertekenen. Frank en Ester gaan schoorvoetend akkoord, mede omdat ze de hete adem van andere gegadigden in hun nek voelen. Op die vrijdagmiddag wordt de voorlopige koopovereenkomst nog getekend en worden de flessen ontkurkt.

Toen Frank en Ester in het weekend alles nog eens opnieuw hadden overdacht en besproken, kregen ze beiden geen goed gevoel over de situatie. Frank en Ester hadden het gevoel dat ze met het mes op de keel het huis hadden “gekocht” en de voorlopige koopakte hadden ondertekend….en ze kregen spijt!

Gelukkig voor Frank en Ester heeft de overheid de drie dagen bedenktijd ingevoerd ter bescherming van de consument. Deze wet houdt in dat iedere particulier die schriftelijk een huis koopt binnen 3 dagen zonder opgaaf van reden af kan zien van de koop. Dit kan simpelweg doormiddel van een mailtje aan de verkopende makelaar.

De duur van de bedenktijd is 3×24 uur na  de dag van ondertekening, maar mag nooit eindigen op een zondag of nationale feestdag. Ook moeten er in de bedenktijd minimaal 2 werkdagen zitten. Een op maandag middag ondertekende overeenkomst heeft dus een bedenktermijn die loopt tot donderdag 24:00 uur. Een op zaterdag voor de kerst ondertekende overeenkomst kan dus een duur hebben van 5×24 uur, dit omdat de zondag en de daaropvolgende 1e en 2e kerstdag niet meetellen en er daarna nog 2 werkdagen moeten volgen. De bedenktijd eindigt in dit geval op donderdag 24:00 uur.

Wat zeker niet over het hoofd gezien mag worden is de ontvangstbevestiging! Op de ontvangstbevestiging kunnen koper en verkoper zien op welke datum is ondertekend en ontvangen. De ontvangstbevestiging wordt meestal aan de voorlopige koopovereenkomst gehecht. Zonder ontvangstbevestiging kan de voorlopige koopovereenkomst zelfs na enkele maanden nog ontbonden worden.

Personen die geen beroep op de 3 dagen bedenktijd kunnen doen zijn onder andere beroepsmatige kopers, kopers op een veiling, kopers van een niet-woning  zoals een bedrijfsmatig onroerend goed, een garage box of een stuk tuin.

Ook vragen over de aan- of verkoop van uw woning? Neem dan contact met ons op