Actueel

Veranderingen in 2023

In 2023 kunt u te maken krijgen met wijzigingen in wetten en regelingen.

 

Prijsplafond voor gas en elektriciteit

Vanaf 1 januari 2023 is er een prijsplafond voor gas en elektriciteit. Dit betekent dat huishoudens en kleine bedrijven in 2023 tot een bepaald gebruik een maximale prijs voor gas en elektriciteit betalen.

 

Tarief overdrachtsbelasting wordt 10,4%

Het algemene tarief voor de overdrachtsbelasting is verhoogd van 8% naar 10,4%. De startersvrijstelling blijft gelden en de woningwaardegrens is verhoogd van 400.000 naar 440.000. Ook het verlaagde tarief van 2% dat geldt als iemand vanaf 35 jaar een huis koopt waar hij zelf in gaat wonen, blijft gelden.

 

Schenkingsvrijstelling eigen woning verlaagd

De schenkingsvrijstelling eigen woning is verlaagd van € 106.671 naar € 28.947. Dit bedrag is gelijk aan de eenmalig verhoogde vrijstelling die geldt in de relatie ouders/kinderen en dat kinderen vrij mogen uitgeven.

 

Hypotheekrenteaftrek verder omlaag in 2023

Voor mensen met een inkomen boven € 73.031 is de hypotheekrenteaftrek in 2023 verder omlaag gegaan, van 40% naar 36,93%.

 

Nationale Hypotheek Garantie

Wilt u uw huis kopen met NHG? De NHG-grens is verhoogd naar € 405.000. Investeert u in energiebesparende voorzieningen? Dan stijgt de NHG-kostengrens naar maximaal € 429.300.

 

Jongeren kunnen langer thuiswonen zonder gevolgen voor uitkering ouders

Per 1 januari 2023 is de kostendelersnorm gewijzigd zodat inwonende jongeren tot 27 jaar niet langer meetellen als kostendelende medebewoner voor hun huisgenoten.

 

Ook subsidie voor 1 isolatiemaatregel

Woningeigenaren en VVE’s krijgen voortaan ook subsidie als zij maar 1 energiebesparende maatregelen nemen. Vorig jaar was dit alleen mogelijk bij 2 of meer maatregelen. Neemt u 1 energiebesparende maatregel? Dan kunt u 15% subsidie krijgen. Bij 2 of meer maatregelen is het percentage 30% gebleven.

 

Btw op zonnepanelen van 21% naar 0%

Het btw-tarief op zonnepanelen is verlaagd van 21% naar 0%. Dit zogenoemde nultarief geldt alleen als de zonnepanelen worden geïnstalleerd op woningen of bijgebouwen van een woning, zoals een schuur. Hierdoor hoeft u de btw niet meer terug te vragen bij de Belastingdienst.

(Bron: Rijksoverheid.nl)